Daily Archives 05/12/2015

Unikanie zapłodnienia

Mało skuteczne są również wszystkie te metody, w których przed spółkowaniem wprowadza się do pochwy substancję, chemiczną. Do takich należą galaretki, kremy, pasty, rozpuszczalne pessaria i piana aerosolowa. Ta ostatnia ma być dość skuteczna, lecz żaden z powyższych środków nie jest rzeczywi- ście pewny, jeśli nie używa się go łącznie ze środkiem mechanicznym.

więcej