Daily Archives 05/11/2015

Sperma

To celowe urządzenie uzupełnione jest jeszcze tym, że odruchy powyższe u zdrowego osobnika zawsze poprzedzone są crekćją (powstającą również na drodze odruchowej), przy czym dochodzi także do obrzmienia wzgórka nasiennego. Obrzmienie to zwęza jeszcze bardziej końcowe odcinki nasieniowodów, tak że zmieszanie się wydzielin może być jeszcze lepszo, oraz jeszcze bardziej nadaje strumieniowi kierunek, w którym nasienie powinno się dalej przedostawać. W tym samym czasie obrzmienie to powoduje zamknięcie od tyłu cewki moczowej, które zostaje jeszcze wzmocnione przez cześć mięśni stercza (część la w postaci pierścieniowatej warstwy olacza najwyższą część cewki moczowej), kurczącej się razem z innymi jego wióknami mięsnynji.

więcej

Wewnętrzne narządy plciozoe – kontynuacja

Inaczej przedstawia się sprawa z „najbardziej wewnętrznymi” narządami, Ij. z jajowodami (nr 11) i jajnikami (nr 10). Narządy te są parzyste i leżą mniej więcej symetrycznie po obu stronach macicy. Rysunek r-asz, przedstawiający przekrój połowy ciała i pozwalający na dalszy wgląd w głąb jej jam, uwidacznia prawy jajnik oraz jajowód, które jednak w istocie znajdują się w głębi prawej połowy miednicy, poza dokona- nym przekrojem, oraz same nie mogą byc w przekroju uwidocznione.

więcej

Postawa siedząca przednia (vis a vis}

Po tym, co uprzednio powiedziano, nie potrzebujemy wnikać we wszystkie szczegóły rodzaju podniet przy spólkoudniu w postawie siedzącej (omawiamy wciąż jeszcze, pierwsze ułożenie, vis-a-vis). Spółkowanie odbywa sio w ten sposób, że mężczyzna siedzi, a kobieta w ułożeniu siedzącym, okrakiem, zwisa na jego udach. Używani tu celowo pojęcia „zwisa”, gdyż kobieta nie siedzi: jej guzy kulszowe nie mają żadnego podparcia, ponieważ do szerokiego rozstawienia nor: swej żony i udostępnienia jej narządów płciowych, również i mąż może – zgodnie z własnym życzeniem – unosić lub opuszczać jej miednicą. Wprowadzenie członka do pochwy odbvwa się przy silnym jego obniżeniu, przez co wy w iera on elastyczny' ucisk na okolicę łechtaczki, W tej fazie wiec oraz w następnych fazach przy dalszym przebiegu spóikowania dochodzi do powstania takiego rodzaju podniet, jakie poznaliśmy juz przy ułożeniu wyprostnym (Ii). Przez okresowe zwiększenie na' hylenia miednicy kobieta może nasilać intensywność tarcia o luk spojenia łonowego i łeciilarzkę. Następnie zas nachylenie miednicy zmniejsza się do granic możliwości i srom przesuwa się ku przodowi: gdy mężczyzna przyciska urody silnie swoją miednicę – członek wnika głęboko do pochwy. Wszelkie ruchy są silnie wspomagane przez ręce mężczyzny, który obejmuje dolną część ciała kobiety' i silnie przeciska ją clo siebie, Gdy członek wniknął już najgłębiej cio pochwy, powstaje także i tutaj stan kongruencji (zgodność |, a uraz z nim sposobność wykonywania wszelkich znanych mimowolnych i dowolnych działań mięśni w pochwie i dookoła icij ścian, [’©nadto, także i w tym ułożeniu, przy korzystnych proporcjach wielkości narządów, istirejo możliwość obus!runnych ruchów trących między częścią pochwową a żołędzia, które opisaliśmy przy postawie jeźdźca. Postawa siedząca !est nawet pod tym względem korzystniejsza, gdyż obveiu a narządu zachowują ruchomość. Należy jednak dodać, ze pojawia się juzy tym niebezpieczeństwo nierównoczesności wykonywania ruchów przez aboje partnerów, czego następstwem może być obniżenie się efektu pobudzającego. '

więcej

Widok narządów płciowych

W przeciwieństwie do zmysłu węchu i dotyku, których znaczenie wzrasta w miarę postępującego zbliżenia, zmysł wzroku traci coraz bardziej znaczenie. Oznacza to, że jeśli i później dostarcza przyjemnych wrażeń, to nadal pozostaje potężnym czynnikiem podniecającym. Jeśli jednak nie ma silnych bodźców, ten właśnie zmysł w zadziwiający sposób pozwala się wyłączyć poprzez przyzwyczajenie, silną wolę lub myśli. Dzięki temu zyskują na znaczeniu wrażenia pochodzące z innych narządów zmysłowych, a zwłaszcza wpływy psychiczne.

więcej

Przerwanie błony dziewiczej cz. II

Pod tym względem, tj. w sprawach miłości, ludzie Wschodu są mądrzejsi i rozumniejsi niż większość naszych mężczyzn, którzy sądzą, że okazywanie daleko idących względów kobiecie musi ich narazić na kpiny i podejrzenie, że są „fajtlapa- mi”. U niektórych ludów nawet przepisy religijne nakazują przesunięcie pierwszego spółkowania na drugi lub trzeci dzień po ślubie,ł

więcej