Daily Archives 05/08/2015

Cewka moczowa – dalszy opis

Poniżej łuku łonowego (w części, która na tablicy oznaczona jest na biało), między gruczołem krokowym a ciałem jamistym (zakreskowanym liniami poziomymi), cewka moczowa zmieniając kierunek przechodzi przez mięśnie dna miednicy i zamienia się w swoją część kroczową. Część ta, leżąca ponad kroczem, przebiega przez korzeń członka i ma kierunek poziomy, ale lekko wznoszący się do góry, W okolicy drugiego zagięcia, tyra razem skierowanego ku dołowi – a więc tam, gdzie zaczyna się swobodnie zwisający penis – rozpoczyna się prąciowa część cewki moczowej w ścisłym tego słowa znaczeniu.

więcej

Wytwarzanie wydzielin stanowiących dodatek do spermy

Interesujący jest fakt, że u zwierząt z dobrze rozwiniętymi banami nasieniowodów (wół, boran, kun), podobnie jak u człowieka, kółkowanie trwa krótko, natomiast u zwierząt nie posiadających mlek (pies, kot), u których nasienie przechodzi przez nasieniowody «ipiero w czasie aktu płciowego, trwa ono dość dtugo. jakiegoś płynu do nasieniowodu powoduje przedostawanie się go nie tylko do bańki, ale i do pęcherzyka, zanim pojawi się on w przewodach uchodzących do cewki moczowej. Badania te poczyniono na zmarłych, więc nie wiadomo, czy wyniki ich można bez zastrzeżeń zastosować również w odniesieniu do żywych ludzi.

więcej

Argumenty za i przeciw społkowaniu podczas ciąży cz. III

To co uprzednio powiedzieliśmy o istnieniu osłabionych za- Tazków w narządach płciowych mężczyzny łub kobiety w związku ze spóikowaniem podczas miesiączki – w większym jeszcze stopniu odnosi się do spólkowania podczas ciąży. Jeśli w czasie ciąży pojawi się rzeczywiście zakażenie (jakiegokolwiek rodzaju) narządów płciowych kobiety, należy zawsze unikać pobudzania tych narządów przez spółkowa- nie.

więcej