Daily Archives 05/07/2015

Flirt

Co będziemy rozumieć przez flirt? Gdy szuka się w słownikach, znajduje się tłumaczenia i wyjaśnienia, wredług których istotę tego pojęcia stanowi igranie, niestała i złudna gra mimiki. W tym znaczeniu nie potrzebujemy jednak ani pojęcia, ani słowa, bowiem niewiele nam one wyjaśniają.

więcej