Daily Archives 05/05/2015

W czasie miesiączki..

Wprawdzie dość obszernie wyszczególniłem powyższe objawy, jednak podkreślam, ze rzadko przybierają one rozmiary chorobowe. W czasie miesiączki żadna kobieta nie powinna się czuć chorą. Na szczęście jedna i ta sama kobieta nie cierpi na wszystkie wyżej wymienione dolegliwości: jedna ma objawy takie, druga inne. Na szczęście istnieją również i takie, które – powtarzam – nie mają żadnych dolegliwości. przeunio pi-.dicm juz. że objawy uyolrte w czasie miesiączki .fw przeciwieństwie do miejscowych, dotyczących tylko narządów miednicy) nie są od niej zależne, lecz spowodowane są wspólną przyczyną wywołującą je (oraz miesiączką) Pod znakiem zapytania pozostaje jeszcze, czy wszystkie grupy zaburzeń samopoczucia (a więc normalnego stanu równowagi) mogą być wyjaśnione przez ostro wyrażone i szybko postępujące obniżenie się procesów życiowych, jakie wyraźnie widzimy w postaci spadku ta1 i na krzywej. Pewne jest, że czĘ’ć z nich zależy bezpośrednio od Lego: inna część – pośrednio. Wnioski te wynikają stąd, że znaczna grtipa objawów (znowu uzależniona od spadku lali) polega na zwiotczeniu drobnych naczyń krwionośnych oraz na związanych z tym zmianach w ich wypełnieniu – i tu me tylko w narządach »”iedricy, 'e<"z w całym organizmie. Innymi słowy polega ona na naprzemiennym przekrwieniu (congeat 10) w różnych narządach oraz obniżeniu dopływu krwi z następowym miejscowym niedokrwieniem.

więcej

Wejście do pochwy

Wówczas należy szukać pomocy lekarza. m Jeśli po defloracji, czyli rozerwaniu, błona dziewicza nadal jest widoczna mimo istniejących naddarć – przy porodzie zostaje ona z reguły całkowicie zniszczona. U wejścia do pochwy znajdują się wówczas jedynie małe, płaskie lub brodaw- kowate jej resztki.

więcej